۱۳۸۳/۱/۲۵

قلب آدم

کاش ما هم قلب آدم داشتيم

کاش ما هم به خاطر نام و جاه

روي نام يکديگر خط نمي‌انگاشتيم

کاش ما نيز مثال پير خود

اندکي صبر ، تحمل ، حوصله

در کنار شور و نشاط و تجربه ، به همراه داشتيم

کاش ارزش خود را

در کنار ديگران ، در کنار مردمان

برتر از آنها نمي‌پنداشتيم

کاش ما هم قلب آدم داشتيم

يا که حتي ، گر که نه

جرات کندن ز سينه قلب خود را

براي آرامش خود ، نه ديگري

در سينه نگه مي‌داشتيم.


24 فروردين 1383

ساعت 6:00 عصر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر