۱۳۹۱/۱/۴

زرتشت - بزرگ مرد ایران

اگر دوست دارید درباره زرتشت بیشتر بدانید و بدانید که چرا یکی از بزرگترین افرادی بوده که بر روی معنویت جهانی تاثیر گذاشته این ویدیو را ببینید و بیشتر به خودتان ببالیدسرچشمه - (یوتیوب)

۱۳۹۰/۱۲/۱۴

پاک کردن رد پاها

خیلی سخت تر از چیزی هستش که خودت فکرش را بکنی. امروز یک سه ساعتی وقتم را گرفت که یک وبلاگ خیلی قدیمی ام را پاک کنم.

خوب همین جوری چیز میز ننویس رو اینترنت. اول فکرش را بکن, بعد!