۱۳۹۰/۶/۴

وبلاگهای تعطیل شده

امروز بعد از مدتها داشتم سر و سامانی به وبلاگهای تو گوگل ریدرم می دادم. خیلی از وبلاگهایی که دنبالشان می گشتم تعطیل شدند. خدا بیامرزدشان