۱۳۹۷/۱/۱۲

۳۷۵۳امین زادروز اشوزرتشتدر چنین روزی زرتشت چشم به این گیتی گشود و هنوز که هنوز هست ایرانیان و زرتشتیان آن روز خجسته را جشن می‌گیرند. زادروزش خجسته و شادباش!

ویدیوها از شادمانی‌اشان در کانادا می‌باشد!

۱۳۹۶/۱۱/۸

جشنی به درازنای تاریخ تمدن، جشن سده!

جشن سده جشنی به درازنای تاریخ تمدن بشریت با پیدایش آتش است. ایرانیان در درازنای تاریخ آن روز را با روشن کردن آتش و به پایکوبی نشتن به شادمانی برگزار کرده‌اند. زرتشتیان هم این رسم را تا کنون زنده نگاه داشته‌اند. چه در ایران و چه در جای جای دنیا.

سده‌اتان خجسته، دلهایتان گرم و زندگی‌اتان روشن!

۱۳۹۶/۵/۱۸

بانک جهانیان - نخستین بانک نوین ایرانی، بنیان نهاده شده‌ی یک زرتشتی

شاه جهان یکی از زرتشتیان شناخته شده‌ی دوران خود بود. او با همت خود نخستین بانک نوین ایرانی را به نام بانک جهانیان بنا کرد که به رقیبی برای بانکهای شاهنشانی انگلیس و استقراضی روس در آمد. در آخر و با دسیسه‌ای از سوی رقبا و قدرتمندان وقت از این دنیا رفت. شاه جهان به کمک ستارخان هم شتافت تا ایرانی آزاد را با دیگر ایرانیان بنا نهد!

۱۳۹۵/۹/۳۰

شب چله یا شب یلدا، کدام‌یک را به یکدیگر شادباش بگوییم؟

شب چله واژه‌ای ایرانی است و یلدا واژه‌ای سریانی. چله ریشه در گاه‌شماری ایران باستان داشته که زمستان را به دو چله‌ی بزرگ و کوچک پارش می‌کرده. چه زیباست که در چنین شبی که زایش روشنایی را جشن می‌گیریم نام پارسی‌اش را استفاده کنیم!شب چله‌اتان شادباد!

از شاهنامه‌ی فردوسی داستان رستم و اسفندیارش را برایتان انتخاب کردم که در بلندترین شب سال گوشش کنید.

۱۳۹۵/۲/۲۰

بدرود ای آموزگار، ای استاد!

مردی فروتن، خانواده دوست، مهربان و دل‌پاکی از پیشمان رفت که نه تنها آموزگار من بود بلکه استادی نمونه برای جامعه‌ی زرشتی. سر کلاسش نه تنها درس ادبیات یاد می‌گرفتی بلکه درس زندگی و مردم‌داری. ایشان برای جامعه‌ی زرتشتی آموزگاری بودند که دو (و شاید سه نسل)‌ از خانواده‌ای از آموزه‌های ایشان بهره برده بودند. دانش‌آموزانش هم‌اکنون در گوشه گوشه‌ی دنیا زندگی می‌کنند از استرالیا و مالزی و اروپا گرفته تا کانادا و آمریکا. زندگی نامرد به کسی وفا نکرده که این بار دومینش باشد. از دست دادنشان غمی بزرگ بر دل من نهاده است که زمان هم شاید یارای کمرنگ کردنش را نداشته باشد. روحت شاد و بهشت برین جایگاهت!

اخبار درگذشت این بزرگوار در تارنماهای زرتشتی


۱۳۹۴/۱۱/۲

خاطره

تو هم خاطره می‌شوی. روزگار می‌گذرد و روزی کسی به یادت شمعی روشن خواهد کرد و یادی ازت می‌کند، آن هم اگر خوش شانس باشی به شادی. پس از چند لحظه درگیر روزمرگی‌ می‌شود و زندگی خود را از سر می‌گیرد. نسل بعدی‌اش که بیاید، همان خاطره‌ هم نخواهی بود دیگر.

شانش را نخواهی داشت که بیشتر از یک بار برای بهتر خاطره شدن تلاش کنی.