۱۳۸۳/۱/۲۵

مرد غمگین

دور مي‌نگرم و


نزديک مي‌انديشم

از خودم مي‌پرسم

که در اين وادي

يا در اين آبادي

يا که هر چه خواهي نامش بنامي

نيست کسي

که براي ما

سخن تازه بگويد

سخن از راز دل خود

سخن از هر چه که هست

يا چه بهتر

سخن از هر چه که نيست

...

آيا

هر چه که نيست ، نيست ؟

يا که نيست نيز هست ؟

هست ، بوده است و خواهد بود
15 فروردين 1383


بعد از صحبت با
مرد غمگين زندگي

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر