۱۳۸۳/۱/۱۸

روز بارانی

هات شکلات

هات شکلات
اسم قشنگي است
داغ
همراه با شکلات
و اما تلخ
ولي خوشمزه ، چون او

روز باراني
پر از سوز و سرما
موقع ديدن دوست
موقع کردن عشق
روز سرد
ولي زيبا ، چون او

ماشينهايي زياد
در غروبگاه خورشيد
ناپاک هوايي، پر از دود
و اما پر از پاک
چون پر از باران
و اما زياد
و پر از گم
ولي مطمئن که پيدا مي‌شود ، چون من

ماشينم بد
بي اجازه
طرح را درنمي‌وردد
از بس که با ادب است
پياده
پياده رو را از بهر تو ساخته‌اند
پس پياده ، چون ما

زمان چه کوتاه
چه کم
چه قدر پر از احساس
خاطره
عشق
ولي ماندني‌، چون او

و او
پر از عشق
محبت
لطافت
در کنار من
حتي کمتر از من
ولي رفت ، چون بايد

و چه خوب خاطره
که ماندني است
و چه خوب که آن
خاطره شد ، چون او

و چه بهتر که
در کنار خودش
در کنار من
ماندني است
جه دور
ولي نزديک ، چون او

هجده فروردين 1383
به ياد يک روز باراني

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر