۱۳۹۶/۱۱/۸

جشنی به درازنای تاریخ تمدن، جشن سده!

جشن سده جشنی به درازنای تاریخ تمدن بشریت با پیدایش آتش است. ایرانیان در درازنای تاریخ آن روز را با روشن کردن آتش و به پایکوبی نشتن به شادمانی برگزار کرده‌اند. زرتشتیان هم این رسم را تا کنون زنده نگاه داشته‌اند. چه در ایران و چه در جای جای دنیا.

سده‌اتان خجسته، دلهایتان گرم و زندگی‌اتان روشن!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر