۱۳۹۳/۲/۱۵

خونه‌ی مادربزرگه

کار زیبایی را از آهنگی به یادماندنی بشنوید:

خونه ی مادربزرگه هزار تا قصه داره
خونه ی مادربزرگه شادی و غصه داره
خونه ی مادربزرگه حرفای تازه داره
خونه ی مادربزرگه گیاه و سبزه داره

کنار خونه ی ما
همیشه سبزه زاره
دشتاش پر از بوی گل
اینجا همش بهاره
دل وقتی مهربونه , شادی میاد میمونه
خوشبختی از رو دیوار سر میکشه تو خونه

خونه ی مادربزرگه هزار تا قصه داره
خونه ی مادربزرگه شادی و غصه داره
خونه ی مادربزرگه حرفای تازه داره
خونه ی مادربزرگه گیاه و سبزه داره

فیس بوکیوتیوب


دلیل قرار دادن سرچشمه‌ی فیس بوک به عنوان رکن اول تنها احترام گذاشتن به حق آهنگسازان و نوازندگان بود و نه در ترجیح من بر آن. 

۱۳۹۳/۲/۱۲

تکیده

دلش گرفته بود و می‌خندید
تک تک غمهای پنهانش
شبش تکیده بود و می‌بوسید
دانه دانه خاطرات تنهایش
شراره‌ای بود و می‌گریید
شادی تمام عاشقانه‌‌هایش
زبانه‌ای وحشیانه می‌غرید
پنهانی‌ترین رازهایش
بلد بود و راه می‌پیمود
شیدایی شبهای بیدارش