۱۳۸۷/۱۱/۲۹

نحوه وبلاگ‌داری

آخر پسر خوب، اگر نمی‌خواهی برا نوشته‌هایت کامنت بگذارند وردپرس یک گزینه دارد که آن را ناانتخابش می‌کنی و دیگر گزینه کامنت را نمایش نمی‌دهد به بیننده. نه این که خواننده‌ات را سر کار بگذاری و بعد از کلی کامنت نوشتن، ایمیل بهش بزنی که شرمنده برای این نوشته کامنت قبول نمی‌کنیم. این هم شد وضع ما تو را خدا.

۱۳۸۷/۱۱/۲۸

نوشته‌ی مرتبط

نمی‌دانم چرا هر کاری می‌کنم این نوشته‌های مرتبط توی فیدم نمی‌آید. این فید هم دردسریه چک کردنشها. ولی این سیمپل تگینگ هم چیز باحالیه، هر چی باشد کار هداسپیس را می‌کند و حافظه کم نمی‌آورد. (البته اگر من چشمش نزنم) (تکذیب می‌کنیم برای همین نوشته‌ی کوچک هم حافظه ترکاند)