۱۳۹۳/۱/۲۱

ایران ۱۳۳۵

به سال ۱۳۳۵ شما کجا بودید؟ اصلا جایی بودید؟ مادر و پدرتان کجا بودند؟ چیزی حول و حوش ۵۵ سال پیش. ویدیویی نایاب از آن موقع.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر