۱۳۹۱/۲/۴

راستی و چمدان

در دو چمدان است. در یکی اش بسته می شود و در دیگری اش به سختی. کدامشان راستی را با خود به سرزمینان خواهند آورد؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر