۱۳۹۱/۱/۴

زرتشت - بزرگ مرد ایران

اگر دوست دارید درباره زرتشت بیشتر بدانید و بدانید که چرا یکی از بزرگترین افرادی بوده که بر روی معنویت جهانی تاثیر گذاشته این ویدیو را ببینید و بیشتر به خودتان ببالیدسرچشمه - (یوتیوب)

۱ نظر: