۱۳۹۰/۸/۲۶

شاد ما

خندان نگاهت خاموش شد
بغض اشکها ترکید
قلب دنیا لرزید
حباب زندگی ترک برداشت
...
آوای صدایت خفتید
سوی آفتاب کم شد
شاد ما دیگر نیست
شادیش اما هست
خنده هایش با ما
پس هر آوازی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر