۱۳۸۹/۵/۲

برنامه نویس!

آقا یکی نیست بگوید وقتی که داری برنامه می‌نویسی دقت کن که کجا چی کار می‌کنی، کاری را که می‌بایست یک بار ایمپورتش کنی را گذاشتی توی یک لوپ که باعث شد این لینکهای روزانه ما به جای یک بار پنج بار ایمپورت می‌شد. باز هم پوز ایشان (دیگر از پوز ش گذشته )

ولی دیگر درست شد و فکر نکنم مشکلی داشته باشد

اگر آخرش یک چیزی مثل این نشیم خدا را باید شکر کنیم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر