۱۳۸۸/۳/۱۸

فریدون مشیری

در این دوره ی پر غل و غش بد نیست روحتان را با گوش دادن به اشعار فریدون مشیری (با خوانندگی خودش) گوش بدهید.

http://www.youtube.com/p/BB2DF7E72FA40584&hl=en&fs=1

۱ نظر: