۱۳۸۴/۳/۱۵

نیکو پندارم

نيکو پندارم
بدين دليل، پلشتي از من دور است
خوش گفتارم
بدين دليل، تلخ‌کامي از من دور است
و درست کردارم
بدين دليل، کينه توزي از من دور است
پس به پندار نيک درآييد
تا مردمان دوستتان بدارند
به گفتار نيک درآييد
تا نامتان به نيکي برده شود
و به کردار نيک درآييد
تا گزندي چشم به راه شما نباشد
من براي رهايي و رستگاري آمده‌ام
به اين دليل هرگز نخواهم مرد
من براي رفاه و آرامش آمده‌ام
به اين دليل هرگز نخواهم مرد
من براي دوستي و دانايي آمده‌ام
به اين دليل هرگز نخواهم مرد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر