۱۳۸۳/۱/۳

حافظ

ساقيا

ساقیا آمدن عید مبارک بادت
وان مواعید که دادی نرود از یادت
بر گرفتی ز حریفان دل و دل می دادت
در شگفتم که در این مدت ایام فراق
که دم و همت ما کرد ز بند آزادت
برسان بندگی دختر رزگو بدرآی
جای غمم باد مردان دل که نخواهد شادت
شادی مجلسیان در قدم و مقدم تست
بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت
شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت
طالع نامور و دولت مادرزادت
چشم بد دور کز آن تفرقه ات بازآورد
ور نه طوفان حوادث ببرد بنیادت
حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح

حافظ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر