۱۳۸۳/۱/۳

سعدی

بامدادان
بامدادان
بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار
خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار
صوفی از صومعه خیمه بزن بر گلزار
که نه وقت است که در خانه بخفتی بی کار
بلبلان وقت گل آمد که بنالند ز شوق
نه کم از بلبل مستل تو بنال ای هوشیارسعدی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر