۱۳۹۲/۲/۱۶

طرز تفکر قرون وسطایی مربی فوتبال

این فیلمی که می‌بینید در همین چند روز اخیر ضبط شده. در این فیلم یکی از مربیان در سطح اول فوتبال ایران، یک انسان رنگین پوست را آدمخوار می‌نامد و ادعای ادبش هم می‌شود. می‌خواهد به بازیکن خارجی فوتبال آداب ایرانی دست دادن را یاد بدهد.

یکی نیست به خود این مرد بگوید (که حقا لیاقت مردک نامیدنی را بیش ندارد) که دست دادن بزرگ و کوچک ندارد. حالا گیریم هم که داشت. این طرز برخورد با کسی هست که رسم شما را نمی‌داند؟ زیباتر نبود، اگر حتی چنین رسمی هم بود، شما رسمتان را یک بار می‌شکستید و دستی می‌دادید و بعد به طرف مقابل رسمتان را یاد می‌دادید؟ نکند می‌ترسیدی که با همان دستی که دادی بیاید و بخوردت و دیگر فرصتی برای توضیح نداشته باشی؟

شما خودتان فکرش را بکنید بازیکنانی که زیر دست چنین مربیانی با چنان تفکراتی بزرگ می‌شوند فوتبال ایران را به کجا خواهند کشاند. فوتبال ایران که یکی از مربیانش چنین طرز تفکری داشته باشد، چرا بتواند رشد کند و در جامعه‌ی جهانی مطرح شود؟

۱ نظر: