۱۳۹۲/۱/۱۷

مهدی مهدوی کیا و برد پرسپولیس

دیگر به آن شور و شوق قدیم فوتبال ایران را دنبال نمی کنم. دیگر به آن دوآتیشگی طرفدار تیم محبوب خودم نیستم و فقط اخبارش را دنبال می کنم. ولی این بار خیلی شاد شدم از این که تیم پرسپولیس به فینال جام حذفی صعود کرد. نه به خاطر تیم و به خاطر نام پرسپولیس, بلکه به خاطر یکی از اسطوره های فوتبال ایران به نام مهدی مهدوی کیا که خارجی ها بهش لقب موشک دادند و ما چه کردیم, گریه اش را درآوردیم. مهدی خیلی ساده از فوتبال خداحافظی کرد. در برنامه نود آمد و اشکی ریخت و گفت اگر پرسپولیس به فینال جام حذفی برسد, در آن بازی چند دقیقه ای بازی خواهد کرد وگرنه که بازی خداحافظی هم نخواهد داشت.

چنین است احترام گذاردن بزرگان فوتبال در ایران. تا آن جایی که من اطلاع دارم کسی نیامد و گزینه ی جایگزینی را مطرح کند برای بازی خداحافظی مهدوی کیا, اگر پرسپولیس به جام حذفی نمی رسید. من مطمینم اگر در فوتبال آلمان مانده بود و در آن جا از فوتبال خداحافظی می کرد, بسی احترام بیشتری برایش قایل می شدند.

نسخه کامل برنامه نود و صحبتنهای مهدی مهدوی کیالحظه احساساتی شدن مهدی و گریه ی ایشانخلاصه بازی پرسپولیس و داماشبه افتخار مهدی مهدوی کیا بازی فینال جام حذفی را خواهیم دید و با یکی دیگر از اسطوره های فوتبال ایران خداحافظی خواهیم کرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر