۱۳۹۰/۱۱/۴

ماه اسفند

همیشه ماه اسفند که رسیدنش نزدیک می شد, یاد شادی های عیدش می افتادم و یاد عیدی گرفتنهایش.
جشن سده که می آمد از خوشی تو خودم نمی گنجیدم که چه روز خجسته ای را به شادی می خواهیم بنشینیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر