۱۳۹۰/۷/۷

خودکشی

اسم خود کشی که می آید همیشه با خودم می گفتم أدم خیلی باید شجاع باشد که این کار را بکند و از هر کسی بر نمی آیدش ولی وقتی که خودکشی و بعدش را می بینی از این شجاعت نفرتت می گیرد. چیزی که به سر اطرافیان می آید یک نوع خودکشی روحی خیلی کند برایشان خواهد بود. در شچاع بودنش بحثی نیست ولی شاید بشود گفت شجاع خودبین. شاید هم نشود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر