۱۳۸۶/۶/۲۹

دوست بازی یا اینترنت 2

آقا، خانم شما بگویید این هم شد وضع دیگر هر سایتی برای این که بگوید من هم وب 2 هستم می‌آید و کاربرانش را با هم دوست می‌کند و بدبختی آن‌جایی شروع می‌شه که ندانی تو کدام سایت عضو بودی و دوستت اضافه‌ات کرده و تو خبردار نشدی، این هم شد وضع، اگر می‌دانستیم آخرش اینه از همان اول اورکات را گل می‌گرفتیم درش را

۳ نظر: