۱۳۸۴/۷/۳

۷۰۰۰ ویزیت و یک حمله

خودم را به عنوان يک دارنده‌ي سايت يادم نمي‌رود که با مشاهده‌ي روزي 2000 بازديدکننده به چه ذوق و شوقي افتاده بودم، روزهايي که شيدا تنها 70 بازديد داشت و بعدا روزانه به 110 رسيده بود و در نهايت هنگامي رسيد که 2000 بازديدکننده از سايت بازديد کرده‌ بودند.
ولي چند روزي بود که روزانه حدودا سه هزار و تا چهارهزار و در آخرين رکورد 7 هزار بازديد کننده در روز داشت در صورتي که با مشاهده‌ي بلوک
Who is Where مي‌توانستم مشاهده کنم که تنها 4 يا 5 نفر همزمان در سايت هستند و به اين ترتيب نمي‌توانستم باور کنم که با اين آمار بتوان هفت هزار بازديد را در روز داشت.
شيدا مشکل امنيتي نداشت و ندارد ولي براي رهايي از اين همه بازديدکننده‌ي قاچاقي چه مي‌بايست کرد و دست به دامان يک مودول نصب شده به نام نگهبان phpnuke شدم و با استفاده از آن توانستم تعدادي از سايتهاي نامربوط مانند poker.zap.to , buyonline.goto.it را مسدود کنم و به اين ترتيب مي‌توان کم شدن تعداد مراجعات را مشاهده نمود و از هفت هزار بازديد به 5 هزار در روز کاهش يافته، خدا را شکر که در اين‌ سايت از آمارگير خود سايت استفاده کردم و به آمارگيرهايي مانند sitemeter ,webstate4u اعتماد نکردم تا بتوانم اين حمله‌ها را پيدا کنم.
همه‌ي اين موارد با آغاز مهر همراه بود ماهي که امسال زياد جالب نبوده، البته براي من و احتمالا امثال من، دانشگاه که ديگر آن رنگ و بوي قديمي را ندارد و دوستان
قديمي‌ات هر کدام به جايي رفته‌اند و ادامه‌ي تحصيل مي‌دهند، چند نفري را هم که مي‌بيني دارند دنبال استادها مي‌گردند که ازشان recommendation
بگيرند و بعضي‌ها هم مثل من براي کلاس معارف 2 صبح شنبه‌اشان را خراب مي‌کنند و ساعت 6 پا مي‌شوند که به کلاس برسند.
علي و فرهاد در ارايه‌ي پايان نامه‌اشان هم امسال مثل اين‌که گل کاشتند و دست به عملي زدند که خودشان خيلي ازش تعريف مي‌کنند، خوب حتما تعريف کردني هم هست ديگر يک نگاهي بهش بندازيد عنوان پروژه‌اشان اگر اشتباه نکنم توزيع اتوماتيک کد در بستر شبکه در محيط NET. بود .
شنبه معارفه‌اي براي دوستان 84ايمان در دانشکده برگزار شد که من را به ياد معارفه‌ي خودمان انداخت در آن روزهاي جواني، ولي با اين تفاوت که در آن معارفه خبري از استاد نبود و در اين معارفه تمامي دکترهاي دانشکده‌ي ما حضور داشتند، آدم خيلي حال مي‌کنه وقتي ببينه همه‌ي اساتيد براي معارفه در روز اول مي‌آيند و با دانشجوهايشان صحبت مي‌کنند ولي غافل از اين که در پس اين پرده برنامه‌اي است براي دانشجويان که از آن بي‌خبر هستند و آن هم تدريس دانشجويان دکترا به جاي اساتيد دانشگاه و يا دکتراني تازه‌وارد براي کسب تجربه، برنامه‌اي براي آشنايي با افراد اصلي در دانشکده و پستها و مقامشان.

۱ نظر:

  1. [...] ">7000 visits and an attack I think that this article describes very interesting problem and added it to my blog.???? ?? ?? ????? ?? ???????? ???? ???? ??????? ?? ?? ???????? ???? 2000 ??????????? ?? ?? ??? ? ???? ?????? ????? ??????? ?? ???? ???? 70 ?????? ???? ? ???? ?????? ?? 110 ????? ??? ? ?? ????? ?????? ???? ?? 2000 ??????????? ?? ???? ?????? ????? ?????. ??? ??? ???? ??? ?? ?????? ????? ?? ???? ? ?? ???????? ? ?? ????? ????? 7 ???? ?????? ????? ?? ??? ???? ?? ????? ?? ?? ???????? ???? Who is Where ?????????? ?????? ??? ?? ???? 4 ?? 5 ??? ?????? ?? ???? ????? ? ?? ??? ????? ??????????? ???? ??? ?? ?? ??? ???? ????? ??? ???? ?????? ?? ?? ??? ????. ???? ???? ?????? ????? ? ????? ??? ???? ????? ?? ??? ??? ????????????? ?????? ?? ???????? ??? ? ??? ?? ????? ?? ????? ??? ??? ?? ??? ?????? phpnuke ??? ? ?? ??????? ?? ?? ??????? ?????? ?? ??????? ??????? ????? poker.zap.to , buyonline.goto.it ?? ????? ??? ? ?? ??? ????? ??????? ?? ??? ????? ??????? ?? ?????? ???? ? ?? ??? ???? ?????? ?? 5 ???? ?? ??? ???? ?????? ??? ?? ??? ?? ?? ???? ???? ?? ??????? ??? ???? ??????? ???? ? ?? ??????????? ????? sitemeter ,webstate4u ?????? ????? ?? ?????? ??? ??????? ?? ???? ???. ????? ??? ????? ?? ???? ??? ????? ??? ???? ?? ????? ???? ???? ?????? ????? ???? ?? ? ??????? ????? ??? ??????? ?? ???? ?? ??? ? ??? ????? ?? ????? ? ?????? ???????? ?? ???? ?? ???? ???????? ? ??????? ????? ???????? ??? ???? ?? ?? ?? ??????? ????? ????? ??????? ???????? ?? ????? recommendation ?????? ? ??????? ?? ??? ?? ???? ???? ????? 2 ??? ????????? ?? ???? ??????? ? ???? 6 ?? ??????? ?? ?? ???? ?????. ??? ? ????? ?? ??????? ????? ????????? ?? ????? ??? ?? ... Posted by sheidaIMHO Good articleLink to original article [...]

    پاسخحذف