۱۳۸۴/۲/۱۳

دین

بدان دين درآ که از آن برا
نه آن که همه اندر او قهقرا
بدان دين که در آن همه بي‌نيازي
به آيين نيک همه پاکبازي
به کيشي، بنيانش همگي خرد
که برتر ز آن کي تواند بديد
چه بنيانش فراتر از هر کتاب
ز هر دست نوشته‌هاي گاه برده به خواب
تو کوش و خرد را کمي‌ پيشه کن
به نيک و بد اين دو گوهر، انديشه کن
بجو نيکخويي همانا بر رخت
ببينند نيک خلقي همگان از برت
بدان در جهان هيچ نماند نشان
به جز نام نيک و اندوه بدان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر